Servicii Notariale

SERVICII NOTARIALE

Ne ocupăm de peste 20 de ani cu întocmirea și autentificarea de acte în conformitate cu legislația în vigoare, respectiv:

 

 • Declarații
 • Procuri
 • Contract de vânzare-cumpărare
 • Donații
 • Procedura succesoriala
 • Înscrierea și radierea ipotecilor în Cartea Funciara
 • Cadastru și întabulări în Cartea Funciara
 • Acte de alipire și dezmembrare imobiliara
 • Partaje
 • Testamente
 • Notificări și certificari de fapte
 • Contracte de închiriere
 • Concesiune
 • Comodat pe bunuri mobile și imobile
 • Înființări – modificari societăți comerciale
 • Legalizari
 • Traduceri din și în orice limbă străină
 • Apostila și legalizări de traduceri
 • Consultanță în materie de drept civil, comercial, dreptul familiei, a legilor de revendicare
 • Reconstituire și constatare a proprietății, în termeni juridici accesibili și adaptați fiecărei situații în parte
 • Solicitări de acte duplicate și extras de la instituțiile abilitate ale statului